10.08.2018 r.:

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1114 Z DNIA 09 SIERPNIA 2018 R. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich - plik pdf.