19.10.2018 r.:

Informacja z uroczystego otwarcia Sali Historii i Tradycji Służby Weterynaryjnej w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Bydgoszczy - plik pdf.