19.04.2019 r.:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) nr 2014/709 z dnia 09 października 2014 roku w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzje wykonawczą 2014/178/UE (wersja od 16 kwietnia 2019) - plik pdf.