27.11.2019 r.:

1. Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1952 z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich - plik pdf.

2. Sprostowanie do Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1952 z dnia 25 listopada 2019 r. - plik pdf.