02.01.2020 r. 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 02.01.2020 r. płatności za zlecone usługi  w Laboratorium ZHW Bydgoszcz, ZHW Toruń, ZHW Włocławek można dokonać również za pomocą karty płatniczej.