28 sierpnia 2020 r.:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1233 z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich - plik pdf.