12.08.2021 r.:

Materiały z EFSA z kampanii STOP ASF - link do strony: https://efsa.gitlab.io/multimedia/asf/index.html#/