28.12.2021 r.:

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/2308 z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń - plik pdf