12.04.2022 r.:

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/587 z dnia 08 kwietnia 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń - plik pdf