^ Do Góry

30.12.2014 r.:

 Informacja nt. efektywności energetycznej

w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Bydgoszczy

       Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy w 2015 roku nie planuje przedsięwzięć i działań inwestycyjnych służących poprawie efektywności energetycznej. Wszelkie czynności dotyczące przedmiotowej tematyki odnoszące się do obiektów w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku (np. termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, pokryć dachowych, budowa węzła cieplnego) - wykonano w okresie wcześniejszym.

     Niemniej Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy w roku 2015 – w ramach wprowadzania oszczędności energii elektrycznej, oraz podnoszenia świadomości pracowników, rozmieści na terenie jednostki, a także w obiektach Oddziałów Terenowych ZHW w Toruniu i Włocławku, przygotowane we własnym zakresie ulotki, informujące pracowników o konieczności wyłączania z prądu wszystkich zbędnych urządzeń po godzinach pracy, a także w jej czasie – gdy nie są niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych. Ponadto pracownicy zostaną poinformowani o konieczności zamykania okien i drzwi w pomieszczeniach, w których włączona jest klimatyzacja. Powyższa problematyka zostanie również poruszona na szkoleniach wewnętrznych.

       Dodatkowo w obiektach WIWet (w miejscach ogólnie dostępnych – toalety, korytarze) umieszczone są znaczki przypominające o wyłączaniu światła i oszczędzaniu energii.


KPRM BIP ePUAP