^ Do Góry

17.04.2019 r.:

 

Komunikat ws. ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej

Na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień:

1)     2 maja 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy;

2)     11 maja 2019 r. wyznacza się dniem pracy.

 


KPRM BIP ePUAP