^ Do Góry

      Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2019 Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie uiszczania należności za badania laboratoryjne (...) płatności za zlecone usługi można dokonać:

- gotówką - w kasie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy

- przelewem na konto bankowe WIW - NBP o/o Bydgoszcz - 56101010780021762231000000

 

W przypadku klientów, którzy nie dokonali płatności w czasie podpisywania zlecenia oraz nie mają podpisanej umowy z ZHW - zapłata należności ma miejsce przy doręczeniu przez pocztę sprawozdania z badania - DODATKOWO DOLICZANA JEST KWOTA ZA POBRANIE (do kosztów badania +14,51 zł).

 

Cennik Usług Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy.Płatności za wykonane usługi prosimy wpłacaćna konto:

NBP o/o Bydgoszcz - 56101010780021762231000000