^ Do Góry

02.04.2015 r.

WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – HPAI

Z uwagi na sytuację epizootyczną w Europie w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Bułgarii, Węgier, Rumunii, Szwecji oraz istniejącym zagrożeniem wystąpienia choroby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie potencjalnym źródłem zakażenia są dzikie ptaki wędrowne

ZALECA SIĘ W ZAKRESIE BIOASEKURACJI:

1. Zabezpieczyć obiekty na fermach drobiu w celu uniemożliwienia kontaktu dzikiego ptactwa z utrzymywanym drobiem oraz paszą.

2. Zachowanie szczególnej ostrożności i wzmożonego nadzoru właścicielskiego na fermach zlokalizowanych w sąsiedztwie miejsc bytowania dzikich ptaków wędrownych.

3. Przestrzeganie zasad bioasekuracji, w celu uniknięcia możliwości przeniesienia wirusa poprzez personel czy osoby przebywające na fermie.

4. Sprawdzanie adnotacji potwierdzających przeprowadzenie dezynfekcji środków transportu zwierząt, pasz i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przed ich wjazdem na teren fermy wraz z oceną wizualną skuteczności udokumentowanych zabiegów mycia i dezynfekcji tych pojazdów.

5. Zgłaszanie przypadków zaobserwowania u drobiu niepokojących zmian, mogących sugerować wystąpienie choroby zakaźnej. Choroba może cechować się nietypowym obrazem klinicznym (niska śmiertelność, apatia, początkowo spadek produkcji i zmniejszenie pobierania paszy i wody).

6. Wyłożenie na stałe mat dezynfekcyjnych jako jednego z elementów skutecznej bioasekuracji.

Od dnia 5 listopada 2014 do dnia 1 kwietnia 2015 r. odnotowano w Europie trzynaście ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu:

- Holandia - 5

- Niemcy - 4

- Wielka Brytania - 1

- Włochy - 1

- Bułgaria - 1

- Węgry – 1

oraz w okresie od 1 lutego do 31 marca 2015 r. przypadki wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptactwa dzikiego:

- Szwecja

- Bułgaria

- Rumunia


26.02.2015

WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – HPAI

Z uwagi na sytuację epizootyczną w Europie w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Bułgarii, Węgier oraz istniejącym zagrożeniem wystąpienia choroby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie potencjalnym źródłem zakażenia są dzikie ptaki wędrowne

ZALECA SIĘ W ZAKRESIE BIOASEKURACJI:

1. Zabezpieczyć obiekty na fermach drobiu w celu uniemożliwienia kontaktu dzikiego ptactwa z utrzymywanym drobiem oraz paszą.

2. Zachowanie szczególnej ostrożności i wzmożonego nadzoru właścicielskiego na fermach zlokalizowanych w sąsiedztwie miejsc bytowania dzikich ptaków wędrownych.

3. Przestrzeganie zasad bioasekuracji, w celu uniknięcia możliwości przeniesienia wirusa poprzez personel czy osoby przebywające na fermie.

4. Sprawdzanie adnotacji potwierdzających przeprowadzenie dezynfekcji środków transportu zwierząt, pasz i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przed ich wjazdem na teren fermy wraz z oceną wizualną skuteczności udokumentowanych zabiegów mycia i dezynfekcji tych pojazdów.

5. Zgłaszanie przypadków zaobserwowania u drobiu niepokojących zmian, mogących sugerować wystąpienie choroby zakaźnej. Choroba może cechować się nietypowym obrazem klinicznym (niska śmiertelność, apatia, początkowo spadek produkcji i zmniejszenie pobierania paszy i wody).

6. Wyłożenie na stałe mat dezynfekcyjnych jako jednego z elementów skutecznej bioasekuracji.

Od dnia 5 listopada 2014 do dnia 25 lutego 2015 r. odnotowano w Europie trzynaście ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu:

- Holandia - 5

- Niemcy - 4

- Wielka Brytania - 1

- Włochy - 1

- Bułgaria - 1

- Węgry - 1