Zarządzeniem Nr 7/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2015 r. wszedł w życie

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy