^ Do Góry

  Decyzją Biura Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. z dnia 20.11.2006 r. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy otrzymał certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego systemu jakości z normą ISO 9001:2008 - Zadania statutowe wynikające z ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej i innych aktów:

CERTYFIKAT 2015