Zakres badań wykonywanych w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy (pliki do pobrania w formacie pdf):

 

Bydgoszcz:

Metody badawcze akredytowane

Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego w Pracowni Chemicznego Badania Pasz

Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego w Pracowni Mikrobiologicznego Badania Pasz
Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego w Pracowni Serologicznej

Pozostałe metody badawcze

 

Toruń:

Metody badawcze akredytowane

Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego w Pracowni Badania Środków Spożywczych

Pozostałe metody badawcze

 

 

Włocławek:

Metody badawcze akredytowane
Pozostałe metody badawcze

Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego w Pracowni Serologicznej

 

Terenowe Pracownie Diagnostyki Włośni:

Metody badawcze akredytowane