^ Do Góry
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 

Koordynator Zespołu – Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny - lek. wet. Izabela Smulska

 
Dział ds. zdrowia zwierząt i materiału biologicznego:

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – lek.wet. Agnieszka Szews

Inspektor Weterynaryjny - mgr Beata Bedra

Inspektor Weterynaryjne - mgr inż. Magdalena Czajkowska

 

Dział ds. ochrony zwierząt:

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. ochrony zwierząt - lek. wet. Agnieszka Ferens

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. ochrony zwierząt - lek. wet. Joanna Kalinowska

Inspektor Weterynaryjny ds. ochrony zwierząt - mgr inż. Małgorzata Szymańska

 
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz, utylizacji oraz nadzoru farmaceutycznego

 

Koordynator Zespołu - Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny – lek. wet. Bogdan Zawalich

 

Dział ds. bezpieczeństwa żywności:

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności - lek. wet. Barbara Biały

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności  - lek. wet. Małgorzata Basińska

Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności - Ewelina Glimasińska

 

Dział ds. pasz i utylizacji:

Inspektor Weterynaryjny ds. pasz i utylizacji – 

 

Dział ds. nadzoru farmaceutycznego:

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. nadzoru farmaceutycznego – lek. wet. Barbara Józefowicz

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. nadzoru farmaceutycznego - lek. wet. Jarosław Faberski

 

Samodzielne stanowisko ds. audytu kontroli urzędowych:

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. audytu kontroli urzędowych – lek. wet. Anna Balcerak

 

Zespół ds. finansowo – księgowych:

Główny Księgowy – mgr Hanna Kruk

Z-ca Głównego Księgowego – mgr inż. Maja Wesołowska

Dział ds. finansowo – księgowych

Dział ds. kadrowo – płacowych

 

Zespół ds. administracyjnych:

Kierownika Zespołu ds. administracyjnych mgr Witold Krusiński

 

Zamówienia publiczne:

Beata Smoczyk

Katarzyna Sieracka

 

Obsługa informatyczna:

mgr Witold Kaczmarek

 
Zaopatrzenie:

Paweł Drążkowski

Arkadiusz Wewiórski

 

Zespół ds. obsługi prawnej:

mgr Agnieszka Pyszkowska

prof. Bartosz Rakoczy

 

Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych i ds. obronnych:

mgr Marek Powała

 

Samodzielne stanowisko ds. bhp:

mgr Dorota Gawronek

 


KPRM BIP ePUAP Deklaracja dostpnoci