^ Do Góry
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Koordynator Zespołu – Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny - lek. wet. Izabela Smulska

Dział ds. zdrowia zwierząt i materiału biologicznego:

Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – lek.wet. Agnieszka Szews

Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt  - lek. wet. Małgorzata Basińska

Młodszy asystent - mgr Beata Bedra

Dział ds. ochrony zwierząt:

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. ochrony zwierząt - lek. wet. Agnieszka Ferens

 
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

 

Koordynator Zespołu – Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny - lek. wet. Anna Balcerak

 

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego – lek. wet. Violetta Gałązka –Kowalczyk

Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz - lek. wet. Barbara Biały

 

Zespół ds. pasz i utylizacji

Koordynator Zespołu - Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny – lek. wet. Bogdan Zawalich

Inspektor Weterynaryjny ds. pasz i utylizacji – lek. wet. Małgorzata Dąbrowska

 

Zespół ds. nadzoru farmaceutycznego

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. nadzoru farmaceutycznego – lek. wet. Barbara Józefowicz

Inspektor Weterynaryjny ds. nadzoru farmaceutycznego - lek. wet. Jarosław Faberski

 

Samodzielne stanowisko ds. audytu kontroli urzędowych

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. audytu kontroli urzędowych – dr n. wet. Jolanta Dąbrowska

 

Zespół ds. finansowo – księgowych

Główny Księgowy – mgr Hanna Kruk

Z-ca Głównego Księgowego – inż. Krystyna Wielgopolan

Dział ds. finansowo – księgowych

Dział ds. kadrowo – płacowych

 

Zespół ds. administracyjnych

Kierownik – mgr inż. Mirosław Kwiatkowski

 

Zamówienia publiczne

mgr Witold Krusiński

 

Zaopatrzenie

Paweł Drążkowski

Arkadiusz Wewiórski

 

Zespół ds. obsługi prawnej

 

Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych i ds. obronnych

mgr Marek Powała

 

Samodzielne stanowisko ds. bhp

mgr Dorota Gawronek

 


KPRM BIP ePUAP