28.07.2020.:

Decyzja wykionawcza Komisji (UE) 2020/1107 z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich - plik pdf.