08.06.2021 r.:

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/902 z dnia 03 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń - plik pdf