15.06.2021 r.:

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/952 z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń - plik pdf