07.03.2022 r.:

Rozporządzenie nr 8/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie nr 9/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zarządzenia odstrzały sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

plik pdf (rozporządzenie w załączniku)