11.04.2022 r.:

Rozporządzenie nr 12/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 kwietnia 2022 r., w sprawie nakazania wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt - plik pdf.