09.05.2022 r.

 

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/705 z dnia 05 maja 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń - plik pdf