^ Do Góry

12.08.2016 r.

 Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku

w gminie Sokoły, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie

 Główny Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich posiadaczy świń, którzy w okresie od 11 lipca 2016 r. do dnia 12 sierpnia 2016 r. dokonali zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły, (powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie) nieoznakowanych świń bez wymaganych świadectw zdrowia, aby pilnie skontaktowali się z powiatowymi lekarzami weterynarii, nadzorującymi ich gospodarstwa lub z najbliższą lecznicą dla zwierząt.

Zgłoszenia te zapewnią możliwość zbadania zakupionych świń i mogą być kluczowe dla zahamowania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

Ponadto, Główny Lekarz Weterynarii wzywa każdego posiadacza świń, który w wyżej wymienionym okresie dokonał zakupu świń bez wymaganego oznakowania oraz świadectwa zdrowia, w jakimkolwiek innym miejscu sprzedaży niepodlegającym nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej, aby również niezwłocznie powiadomił o tym fakcie powiatowych lekarzy weterynarii lub z najbliższą lecznicę dla zwierząt.

Jednocześnie, Główny Lekarz Weterynarii stanowczo podkreśla i przypomina, że zakup zwierząt bez wymaganego oznakowania lub dokumentów albo z niepewnego źródła, może doprowadzić do olbrzymich strat finansowych państwa, a tym samym strat, które zostaną poniesione przez wszystkich hodowców w Polsce.

24.05.2016 r.:

 

Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, iż w związku z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2016 r., dzień 27 maja 2016 r. będzie wolny od pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Bydgoszczy.

 

Mając na uwadze powyższe Inspektorat będzie czynny w sobotę, 4 czerwca 2016 r.


KPRM BIP ePUAP Deklaracja dostpnoci