^ Do Góry

Informacja nt. planów

służących poprawie efektywności energetycznej

w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Bydgoszczy

na 2016 rok

W 2016 roku Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy planuje wymianę oświetlenia na energooszczędne w siedzibie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10.

11.12.2015 r.:

Informacja nt. efektywności energetycznej

w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Bydgoszczy

 

W 2015 roku Wojewódzki Inspektorat Weterynarii zrealizował n/w przedsięwzięcia oraz działania inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej:

1. W ramach rozbudowy i przebudowy budynku zwierzętarni dokonano termomodernizacji dobudowanej części budynku przeznaczonej na miejsca garażowe dla pojazdów służbowych.

2. W budynku stanowiącym zaplecze techniczne oraz w dotychczas istniejących garażach przeprowadzono wymianę instalacji centralnego ogrzewania.


KPRM BIP ePUAP Deklaracja dostpnoci