1. Zgłoszenie rozpoczęcia prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi dostępnymi bez przepisu lekarza weterynarii (stan na 01.2016 r.)

 

2. Wyślij poprzez epuap

 

3. Materiały do szkolenia - Informacja dla przedsiębiorców nt. możliwości prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

 

4.Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

 

5. Wniosek o wpis podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny