21.10.2021 r.:

ASF - wdrażanie wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605: 

1.Plan bezpieczeństwa-biologicznego-gospodarstwa-DO 300 sztuk-średniorocznie-RWK2021-605

2.Plan bezpieczeństwa biologiczengo -gospodarstwa-POWYŻEJ 300 sztuk-średniorocznie-RWK2021-605

3.Wytyczne-praktyczne-wdrożenie-zasad-spełniania-wymagań-bioasekuracji-RWK2021-605

4. Informacja RWK 2021_605