05.11.2021 r.:

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/1907 z dnia 3 listopada 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń - plik pdf