^ Do Góry

07.03.2022 r.:

Rozporządzenie nr 8/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie nr 9/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zarządzenia odstrzały sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

plik pdf (rozporządzenie w załączniku)

01.03.2022 r.:

Tymczasowa procedura Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego. Link do strony:  

https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Tymczasowa-procedura-przemieszczania-zwierzat-towarzyszacych-z-terytorium-Ukrainy-na-teren-Polski-przez-osoby-nie-posiadajace-kompletu-dokumentow-weterynaryjnych-dla-psow-kotow-i-fretek/idn:1999

 

 

 


KPRM BIP ePUAP Deklaracja dostpnoci