Zarządzeniem Nr 3/2021 Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 16 lutego 2021 r. wszedł w życie

 

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy