^ Do Góry

Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych i ds. obronnych

Do zadań zespołu należy:

  1. zapewnienie wymaganych warunków przeciwpożarowych oraz obrony cywilnej dla bezpieczeństwa pracowników Inspektoratu,
  2. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych przy wytwarzaniu, przetwarzaniu, przekazywaniu i przechowywaniu dokumentów niejawnych,
  3. realizacja zadań z zakresu ochrony danych osobowych,
  4. realizacja zadań w zakresie spraw obronnych.

KPRM BIP ePUAP