Sala Historii i Tradycji Służby Weterynaryjnej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy OT Włocławek

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy OT Toruń

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy