Wszelkie wytyczne jak i komunikaty w sprawie choroby kotów będą regularnie publikowane na oficjalnej stronie internetowej GIW:

https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty