Sala Historii i Tradycji Służby Weterynaryjnej

W dniu 17.10.2018 r. w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy nastąpiło uroczyste otwarcie Sali Historii i Tradycji Służby Weterynaryjnej. W ten sposób  zaznaczyliśmy swój wkład w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uczciliśmy przypadającą w nadchodzącym roku setną rocznicę powstania polskiej administracji weterynaryjnej, a także zbliżającą się setną rocznicę powrotu Bydgoszczy do macierzy.

Świadectwo historii stanowią m. in.: zgromadzone, pamiętające początki ubiegłego wieku fotogramy, pieczęcie, narzędzia chirurgiczne, sprzęt laboratoryjny, dokumentacje z sesji historycznych, skatalogowane bogate publikacje książkowe, dokumentacja kliniczna, dokumenty i osobiste pamiątki niektórych lekarzy, biografie takich prekursorów służby weterynaryjnej jak m. in.: prof. dr hab. Kazimierz Panek, prof. dr hab. Eugeniusz Domański, prof. dr Lech Jaśkowski, ks. dr Szczepan Gracz, a także życiorysy bohaterów walki
o wolność i demokrację z naszego środowiska.

Inicjatorzy powstania Sali Historii i Tradycji Służby Weterynaryjnej tj. Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Jerzy Dymek oraz Mirosław Kwiatkowski Kierownik Zespołu d/s administracyjnych, który przekazał dla obecnych i przyszłych pokoleń swoje prywatne, od lat gromadzone eksponaty - składają swoje podziękowania za udzieloną pomoc:

- Kujawsko – Pomorskiej Izbie Lekarsko – Weterynaryjnej (sfinansowanie gablot wystawowych),
- dr n. wet. Jackowi Judkowi (skatalogowanie księgozbioru),
- dr n. wet. Jarosławowi Sobolewskiemu (oprawa naukowo-historyczna),
- lek. wet. Ryszardowi Tyborskiemu (opracowanie materiałów z sesji historycznych),
- dr n. wet. Jolancie Dąbrowskiej (opis narzędzi weterynaryjnych),
- wszystkim osobom, które przyczyniły się do poszerzenia ilości zbiorów historycznych oraz udzieliły pomocy w procesie organizacji tego przedsięwzięcia.

*fotografie z otwarcia Sali Historii i Tradycji Służby Weterynaryjnej znajdują się w zakładce „Galeria”