Badania anatomopatologiczne Cena brutto PKWiU VAT %
sekcja ssaka, ptaka powyżej 20 kg z pobraniem materiału do dalszych badań (wynik z sekcji, koszt utylizacji) 100,00 75.00 8
sekcja ssaka, ptaka od 5-20 kg z pobraniem materiału do dalszych badań (wynik z sekcji, koszt utylizacji) 80,00 75.00 8
sekcja ssaka do 5 kg, ptaka (powyżej 1 tyg. życia) z pobraniem materiału do dalszych badań (wynik z sekcji, koszt utylizacji) 50,00 75.00 8
sekcja ptaka do 2 kg za każdą sztukę z pobraniem materiału do dalszych badań (wynik z sekcji, koszt utylizacji) 30,00 75.00 8
sekcja ptaka od 2 do 5 kg za każdą sztukę z pobraniem materiału do dalszych badań (wynik z sekcji, koszt utylizacji) 40,00 75.00 8
sekcja ptaka ozdobnego z pobraniem materiału do dalszych badań (wynik z sekcji, koszt utylizacji) 50,00 75.00 8
ocena narządów wewnętrznych z opisem (do kosztu badania należy doliczyć koszt utylizacji) 30,00 75.00 8
przeglądowe anatomopatologiczne badanie partii ryb lub ślimaków (gospodarstwo wielkotowarowe, za partię liczącą do 10 szt.) 23,00 75.00 8
przeglądowe anatomopatologiczne badanie partii ryb lub ślimaków (gospodarstwo wielkotowarowe, za każdą kolejną szt. w partii powyżej 10) 2,00 75.00 8
sekcja ryby wraz z pobraniem materiału do badań - za każdą rybę (hodowcy indywidualni) 6,00 75.00 8
pobranie narządów bez sekcji do dalszych badań (do kosztu badania należy doliczyć koszt utylizacji) 15,00 75.00 8
sekcja z opinią lekarsko-weterynaryjną 250,00 75.00 8
sekcja zwierząt dużych - koń, krowa, łoś itp. (sekcja przeprowadzana w terenie) 350,00 75.00 8
utylizacja zwłok bez sekcji za 1 kg (w przypadku rezygnacji ze zleconych badań laboratoryjnych) 2,00 75.00 8
Mikrobiologiczna diagnostyka chorób zwierząt Cena brutto PKWiU VAT %
diagnostyka infekcji paciorkowcowych lub gronkowcowych jaj wylęgowych lub zamarłych zarodków - za każdą partię do 10 szt. (bez antybiotykogramu) 60,00 75.00 8
badanie bakteriologiczne - kału, kałomoczu, mleka mastitowego, wymazów, płynów ustrojowych, moczu - za każdą próbkę 30,00 75.00 8
diagnostyka w kierunku bakteryjnych patogeów dróg oddechowych zwierząt gospodarskich 60,00 75.00 8
obecność i identyfikacja pałeczek Salmonella:
  • próbka zbiorcza (do 10 szt.) jaj świeżych
  • próbki zbiorcze: wymazy powierzchniowe (do 4 szt.), z kloaki (do 30 szt.)
  • okładziny na obuwie (1 próbka zbiorcza)
  • mekonium (1 próbka zbiorcza)
  • pisklęta padłe (w tym również w czasie transportu) nie więcej niż 20 sztuk (1 próbka zbiorcza)
  • kałomocz (1 próbka zbiorcza)
  • puch (1 próbka zbiorcza)
  • kał lub wymaz od 1 zwierzęcia (ssak)
  • kurz
40,00 75.00 8
wykrywanie obecności pałeczek Salmonella Gallinarum 87,00 75.00 8
diagnostyka chorób zwierząt wywołanych przez Clostridia, izolacja patogenu (od 1 próbki) 20,00 75.00 8
diagnostyka chorób zwierząt wywołanych przez Clostridia i/lub Brachyspira - koszt wytworzenia warunków beztlenowych (1–10 próbek) 25,00 75.00 8
dyzenteria świń, izolacja krętków z rodz. Brachyspira (1 próbka) 34,00 75.00 8
podstawowe badanie bakteriologiczne jednej próbki zbiorczej ryb łososiowatych pochodzących z tego samego środowiska 50,00 75.00 8
podstawowe badanie bakteriologiczne jednej próbki zbiorczej ryb karpiowatych innych niż wym. powyżej z tego samego środowiska 40,00 75.00 8
antybiotykogram w odniesieniu do badania ryb 36,00 75.00 8
antybiotykogram dla szczepów wyizolowanych od zwierząt gospodarskich, drobiu, patogenów mlecznych i nasienia 20,00 75.00 8
badanie bakteriologiczne (bakterie tlenowe; bez antybiotykogramu) ssaka 50,00 75.00 8
badanie bakteriologiczne (bakterie tlenowe; bez antybiotykogramu) ptaka 40,00 75.00 8
identyfikacja na rzędzie biochemicznym jednego rodzaju bakterii u ryb, testem API 65,00 75.00 8
badanie bakteriologiczne wymazów z ZWD (za jedną sztukę) 10,00 75.00 8
badanie mykologiczne próbek: wymazów i zeskrobin skórnych, wymazów z błon śluzowych, wydzieliny gruczołu mlekowego, wycinków tkanek zwierzęceych 13,00 75.00 8
badanie mikologiczne ryb 10,00 75.00 8
określenie lekooporności grzybów drożdżopodobnych 15,00 75.00 8
badanie mykologiczne wymazów z ZWD (za jedną sztukę) 5,00 75.00 8
wymazówka sterylna w probówce transportowej 0,50 75.00 8
jałowy woreczek z wymazówką powierzchniową 3,00 75.00 8

 

 Diagnostyka wirusologiczna Cena brutto  PKWiU  VAT % 
 adenomatoza świń metodą immunofluorescencyjną (jedno szkiełko)  30,00  75.00  8
 badanie przeglądowe w kierunku IPN, VHS lub SVC metodą ELISA (za 1 próbkę)  95,00  75.00  8
 identyfikacja wirusa IHN metodą ELISA  65,00  75.00  8
 izolacja wirusa VHS, SVC, IPN, IHN w hodowli tkankowej  180,00  75.00  8
 test diagnostyczny (wybrane choroby zakaźne psów i kotów)  55,00  75.00  8
Badania metodą PCR Cena brutto PKWiU VAT %
wykrywanie obecności DNA herpeswirusa koi (KHV) metodą real-time PCR 80,00 71.20 23
wykrywanie obecności DNA Salmonella spp. metodą real-time PCR 70,00 71.20 23
Izolacja DNA 290,00 71.20 23
wykrywanie obecności DNA Listeria monocytogenes 75,00 71.20 23
wykrywanie obecności RNA wirusów: VHS, IHN, IPN lub SVC metodą real-time RT-PCR 114,00 75.00 8
Izolacja RNA wirusów: VHS, IHN, IPN lub SVC metodą realtime RT-PCR 45,00 75.00 8
Badania w kierunku chorób odkleszczowych
wykrywanie obecności materiału genetycznego Borrelia burgdorferi metodą real-time PCR 110,00 75.00 8
wykrywanie obecności materiału genetycznego Borrelia burgdorferi, Babesia, Anaplasma, Ehrlichia metodą real-time PCR 130,00 75.00 8
wykrywanie obecności materiału genetycznego TBEV (kleszczowe zapalenie mózgu) metodą real-time PCR 110,00 75.00 8
wykrywanie obecności materiału genetycznego Borrelia burgdorferi, TBEV (kleszczowe zapalenie mózgu) metodą real-time PCR 210,00 75.00 8

 

Diagnostyka paryzotologiczna Cena brutto PKWiU VAT %
badanie koproskopowe w kierunku nicieni żołądkowo – jelitowych lub kokcydiów (metodą flotacji) 10,00 75.00 8
badanie koproskopowe w kierunku przywr lub tasiemców (metodą dekantacji) 8,00 75.00 8
badanie koproskopowe w kierunku larw nicieni płucnych 12,00 75.00 8
badanie zeskrobin skórnych i wymazów w kierunku pasożytów zewnętrznych (od 1 próbki) 10,00 75.00 8
badanie próbek z narządów wewnętrznych od jednego zwierzęcia w kierunku obecności pasożytów 14,00 75.00 8
badanie wymazów z wola i jamy dziobowej gołębi w kierunku rzęsistka 6,00 75.00 8
badanie parazytologiczne rozmazu krwi 17,00 75.00 8
badanie koproskopowe rozmazów barwionych płynem Lugola w kierunku giardiozy 8,00 75.00 8
badanie parazytologiczne ryb lub ślimaków do 10 szt. (za każdą sztukę) 5,00 75.00 8
badanie parazytologiczne ryb lub ślimaków - za każdą sztukę powyżej 10 szt. 3,00 75.00 8
badanie parazytologiczne ryb i produktów rybnych na obecność larw Anisakis metodą wytrawiania 57,00 71.20 23

 

Badanie nasienia i wypłuczyn z worka napletkowego Cena brutto PKWiU VAT %
badanie wypłuczyn lub popłuczyn w kierunku choroby mętwikowej bydła 50,00 75.00 8
badanie parazytologiczne hodowlane w kierunku rzęsistka bydlęcego 18,00 75.00 8
badanie koncentracji/gęstości nasienia od wszystkich gatunków zwierząt 15,00 75.00 8
badanie nasienia/morfologia/spermiogram od wszystkich gatunków zwierząt 20,00 75.00 8
badanie bakteriologiczne jakościowo-ilościowe 1 próbki nasienia 62,00 75.00 8

 

Badanie pszczół Cena brutto PKWiU VAT %
wykrywanie obecności bakterii Paenibacillus larvae w plastrach z czerwiem metodą mikrobiologiczną 30,00 75.00 8
wykrywanie obecności bakterii Paenibacillus larvae w miodzie metodą mikrobiologiczną 32,00 75.00 8
wykrywanie obecności bakterii Paenibacillus larvae w pszczołach metodą mikrobiologiczną 53,00 75.00 8
wykrywanie obecności bakterii Melissococcus plutonius w plastrach z czerwiem metodą mikrobiologiczną 51,00 75.00 8
wykrywanie obecności roztoczy Varroa destruktor w czerwiu, owadach dorosłych i osypie pszczół 15,00 75.00 8
wykrywanie obecności spor Nosema spp. u pszczół metodą mikroskopową 10,00 75.00 8
wykrywanie obecności grzybów z rodzaju Aspergillus u pszczół, czerwiu (grzybica kropidlakowa, kamienna) meodą mikrobiologiczną 10,00 75.00 8

 

Badania serologiczne Cena brutto PKWiU VAT %
badanie w kierunku niedokrwistości zakaźnej koni metodą immunodyfuzji w żelu agarowym (test Cogginsa) 15,00 75.00

8

diagnostyka chorób drobiu w kierunku MG, MS metodą aglutynacji płytowej od jednej próbki 6,00 75.00  8
diagnostyka chorób drobiu w kierunku MG, MS met. ELISA od jednej próbki 24,00 75.00 8
diagnostyka chorób drobiu w kierunku SPG metodą aglutynacji płytowej od jednej próbki 6,00 75.00 8
badanie w kierunku nosacizny metodą OWD 15,00 75.00 8
badanie w kierunku zarazy stadniczej koni metodą OWD 49,00 75.00 8
badanie w kierunku wirusowej biegunki i choroby błon śluzowych bydła BVD/MD (przeciwciała) metodą ELISA do 10 próbek 28,00 75.00 8
badanie w kierunku wirusowej biegunki i choroby błon śluzowych bydła BVD-MD (przeciwciała) metodą ELISA powyżej 10 próbek 25,00 75.00 8
badanie w kierunku wirusowej biegunki i choroby błon śluzowych bydła BVD/MD (antygen) metodą ELISA do 10 próbek  32,00 75.00 8
badanie w kierunku wirusowej biegunki i choroby błon śluzowych bydła BVD/MD (antygen) metodą ELISA powyżej 10 próbek 28,00 75.00 8
badanie w kierunku enzootycznej białaczki bydła metodą ELISA 17,00 75.00 8
badanie w kierunku brucelozy metodą OWD 20,00 75.00 8
badanie w kierunku brucelozy metodą OA 15,00 75.00 8
badanie w kierunku brucelozy metodą OKAP 4,00 75.00 8
badanie w kierunku ch. Aujeszkyego (przeciwciała) metodą ELISA partia do 9 próbek; za 1 próbkę 27,00 75.00 8
badanie w kierunku Ch. Aujeszkyego (ELISA; obecność przeciwciał; partia od 10 próbek; za 1 próbkę) 19,00 75.00 8
badanie w kierunku zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy oraz otrętu bydła IBR/IPV gB metodą ELISA 25,00 75.00 8
badanie w kierunku zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy oraz otrętu bydła IBR/IPV gE metodą ELISA 25,00 75.00 8
 badanie w kierunku choroby niebieskiego języka (przeciwciała) metodą ELISA 30,00 75.00 8

 

Mikrobiologiczne badanie żywności Cena brutto PKWiU VAT %
oznaczanie liczby drobnoustrojów 35,00 71.20 23
badanie w kierunku Salmonella metodą klasyczną 36,00 71.20 23
potwierdzenie obecności Salmonella 120,00 71.20 23
wykrywanie obecności i identyfikacja beztlenowych bakterii przetrwalnikujących 45,00 71.20 23
oznaczanie liczby gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus) 55,00 71.20 23
wykrywanie obecności gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus) 30,00 71.20 23
oznaczanie liczby Enterobacteriaceae 45,00 71.20 23
oznaczania liczby bakterii z grupy coli 36,00 71.20 23
wykrywanie obecności bakterii z grupy coli 25,00 71.20 23
oznaczanie liczby E. coli metodą płytkową 22,00 71.20 23
oznaczanie liczby E. coli - z zastosowaniem petrifilmu PEC 45,00 71.20 23
oznaczanie liczby E.coli metodą NPL 50,00 71.20 23
wykrywanie obecności E.coli O157 53,00 71.20 23
potwierdzenie obecności E. coli O157 90,00 71.20 23
wykrywanie obecności Listeria monocytogenes 56,00 71.20 23
potwierdzenie obecności Listeria monocytogenes 110,00 71.20 23
oznaczanie liczby Listeria monocytogenes 39,00 71.20 23
oznaczanie liczby pleśni i drożdży 25,00 71.20 23
badanie mikrobiologiczne czystości urządzeń (stan sanitarny) w zakładach mięsnych 50,00 71.20 23
badanie mikrobiologiczne czystości urządzeń (stan sanitarny) w zakładach mleczarskich 30,00 71.20 23
próba przechowalnicza za jeden asortyment 10,00 71.20 23
badanie czystości metodą płytek kontaktowych 20,00 71.20 23
badanie mięsa mielonego w systemie n=5 480,00 71.20 23
badanie surowych wyrobów mięsnych w systemie n=5 420,00 71.20 23
badanie czystości mikrobiologicznej tusz wieprzowych lub wołowych 70,00 71.20 23
wykrywanie obecności Campylobacter spp. 75,00 71.20 23
identyfikacja Campylobacter spp. 100,00 71.20 23
oznaczanie liczby komórek somatycznych w mleku metodą mikroskopową 30,00 71.20 23
wykrywanie obecności antybiotyków i innych substancji hamujących w mleku testem Delvotest 21,00 71.20 23
wykrywanie pozostałości antybiotyków beta-laktamowych, tetracyklin, streptomycyny/dihydrostreptomycyny i chloramfenikolu w mleku testem 4Sensor 45,00 71.20 23
wykrywanie pozostałości substancji przeciwbakteryjnych w tkankach zwierzęcych, jajach 5-płytkową metodą dyfuzji 65,00 71.20 23
oznaczanie liczby Campylobacter 50,00 71.20 23

 

Mikrobiologiczne badanie pasz Cena brutto PKWiU VAT %
przygotowanie próbek do badań mikrobiologicznych 25,00 71.20 23
oznaczanie liczby drobnoustrojów 48,00 71.20 23
oznaczanie liczby Enterobacteriaceae 40,00 71.20 23
oznaczanie liczby drożdzy i pleśni 52,00 71.20 23
wykrywanie obecności pałeczek Salmonella metodą klasyczną 47,00 71.20 23
wykrywanie obecności beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczyny 53,00 71.20 23
wykrywanie obecności Clostridium perfringens 60,00 71.20 23
wykrywanie obecności beztlenowych bakterii redukujących siarczany (IV) rosnących w warunkach beztlenowych 53,00 71.20 23
wykrywanie obecności składników pochodzenia zwierzęcego (PAP) 167,00 71.20 23
wykrywanie obecności substancji przeciwbakteryjnych: antybiotyków, antybiotykowych stymulatorów wzrostu, sulfonamidów, chinolonów i innych substancji antybakteryjnych metodą 8-płytkową 130,00 71.20 23
oznaczanie zawartości linkomycyny 190,00 71.20 23
oznaczanie zawartości tiamuliny 190,00 71.20 23
oznaczanie zawartości tylozyny 190,00 71.20 23
oznaczanie zawartości chlorotetracykliny 190,00 71.20 23
oznaczanie zawartości doksycykliny 190,00 71.20 23
oznaczanie zawartości amoksycyliny 190,00 71.20 23
homogenność pasz leczniczych 550,00 71.20 23
wykrywanie obecności paciorkowców hemolizujących 40,00 71.20 23
oznaczanie liczby gronkowców koagulazododatnich 53,00 71.20 23
wykrywanie obecności E. coli 57,00 71.20 23

 

Chemiczne badania środków żywienia zwierząt Cena brutto PKWiU VAT %
Oznaczanie podstawowych składników pokarmowych
sucha masa/wilgotność przy użyciu wagosuszarki 35,00 71.20 23
popiół surowy 45,00 71.20 23
popiół nierozpuszczalny w kwasie solnym 90,00 71.20 23
białko ogólne metodą Kjeldahla 75,00 71.20 23
tłuszcz po hydrolizie kwasem solnym metodą ekstrakcyjną 120,00 71.20 23
tłuszcz w nasionach roślin oleistych metodą ekstrakcyjną 120,00 71.20 23
włókno surowe 80,00 71.20 23
Oznaczanie składników i zanieczyszczeń mineralnych
fosfor całkowity 100,00 71.20 23
sól kuchenna (NaCl) 65,00 71.20 23
makroelementy: Na, K, Ca, Mg - za każdy pierwiastek 80,00 71.20 23
mikroelementy: Cu, Fe, Zn, Mn - za każdy pierwiastek 80,00 71.20 23
selen 160,00 71.20 23
kadm, ołów - za każdy pierwiastek 100,00 71.20 23
kobalt, molibden - za każdy pierwiastek 120,00 71.20 23
rtęć 80,00 71.20 23
arsen 130,00 71.20 23
fluor 180,00 71.20 23
azotyny w przeliczeniu na NaNO2 160,00 71.20 23
Oznaczanie zawartości mykotoksyn
mykotoksyny: aflatoksyna B1, ochratoksyna, zearalenon, deoksynivalenol oznaczanie zawartości metodą HPLC (za każdą mykotoksynę) 260,00 71.20 23
mykotoksyny: aflatoksyna B1, deoksynivalenol, fumonizyny B1 i B2, ochratoksyna A, toksyny T2 i HT-2, zearalenon - oznaczanie zawartości metodą LC-MS/MS 700,00 71.20 23
Oznaczanie zawartości kokcydiostatyków
kokcydiostatyki jonoforowe: monenzyna, salinomycyna, narazyna, lazalocyd - oznaczanie zawartości metodą HPLC 250,00 71.20 23
kokcydiostatyki: monenzyna, salinomycyna, narazyna, lazalocyd, nikarbazyna, amprolium, klopidol, etopabat, halofuginon, robenidyna, diklazuril, dekokwinat, semduramycyna, maduramycyna - oznaczanie zanieczyszczeń w mieszankach niedocelowych metodą LC-MS/MS 650,00 71.20 23
nikarbazyna metodą HPLC 250,00 71.20 23
Oznaczanie zawartości witamin
witamina A 250,00 71.20 23
witamina E 250,00 71.20 23
witamina A i E 300,00 71.20 23
Oznaczanie zawartości przeciwutleniaczy (nowy podział)
ethoksyquin (EQ) 200,00 71.20 23
Pozostałe oznaczenia
liczba kwasowa w tłuszczu 80,00 71.20 23
liczba nadtlenkowa w tłuszczu 80,00 71.20 23
homogeniczność mieszanek paszowych - obliczanie na podstawie wyników oznaczenia wybranego składnika (do ceny dolicza się sześciokrotną wartość oznaczenia wybranego składnika) 40,00 71.20 23
pomiar pH 30,00 71.20 23
przeliczenie wyniku na suchą masę próbki (do ceny należy doliczyć cenę za oznaczenie suchej masy próbki) za każdy przeliczany parametr 20,00 71.20 23
inne obliczenia/przeliczenia, po uzgodnieniu z kierownikiem pracowni 40,00 71.20 23

 

Inne badania i czynności zlecane ZHW Cena brutto PKWiU VAT %
dodatkowa kopia sprawozdania z badań 10,00   23
opinia lekarsko-weterynaryjna do wyniku z badania sekcyjnego 100,00   23
badanie chemiczne wody zestawem Merck (za 1 próbkę) 68,00 71.20 23
badanie chemiczne wody zestawem Merck (za 1 próbkę) - oznaczanie 5 wybranych parametrów 34,00 71.20 23
pożywka mikrobiologiczna - 1 szt. 2,00 71.20 23
konsultacje, omówienie wyników badań (koszt 1 osobogodziny) 50,00   23
koszty dojazdu w/g kilometrówki (sam. do 900 cm3 ) 0,89   23
koszty dojazdu w/g kilometrówki (sam. powyżej 900 cm3 ) 1,15   23