Badania serologiczne Cena brutto PKWiU VAT %
badanie w kierunku niedokrwistości zakaźnej koni metodą immunodyfuzji w żelu agarowym (test Cogginsa) 15,00 75.00

8

diagnostyka chorób drobiu w kierunku MG, MS metodą aglutynacji płytowej od jednej próbki 6,00 75.00  8
diagnostyka chorób drobiu w kierunku MG, MS met. ELISA od jednej próbki 24,00 75.00 8
diagnostyka chorób drobiu w kierunku SPG metodą aglutynacji płytowej od jednej próbki 6,00 75.00 8
badanie w kierunku nosacizny metodą OWD 15,00 75.00 8
badanie w kierunku zarazy stadniczej koni metodą OWD 49,00 75.00 8
badanie w kierunku wirusowej biegunki i choroby błon śluzowych bydła BVD/MD (przeciwciała) metodą ELISA do 10 próbek 28,00 75.00 8
badanie w kierunku wirusowej biegunki i choroby błon śluzowych bydła BVD-MD (przeciwciała) metodą ELISA powyżej 10 próbek 25,00 75.00 8
badanie w kierunku wirusowej biegunki i choroby błon śluzowych bydła BVD/MD (antygen) metodą ELISA do 10 próbek  32,00 75.00 8
badanie w kierunku wirusowej biegunki i choroby błon śluzowych bydła BVD/MD (antygen) metodą ELISA powyżej 10 próbek 28,00 75.00 8
badanie w kierunku enzootycznej białaczki bydła metodą ELISA 17,00 75.00 8
badanie w kierunku brucelozy metodą OWD 20,00 75.00 8
badanie w kierunku brucelozy metodą OA 15,00 75.00 8
badanie w kierunku brucelozy metodą OKAP 4,00 75.00 8
badanie w kierunku ch. Aujeszkyego (przeciwciała) metodą ELISA partia do 9 próbek; za 1 próbkę 27,00 75.00 8
badanie w kierunku Ch. Aujeszkyego (ELISA; obecność przeciwciał; partia od 10 próbek; za 1 próbkę) 19,00 75.00 8
badanie w kierunku zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy oraz otrętu bydła IBR/IPV gB metodą ELISA 25,00 75.00 8
badanie w kierunku zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy oraz otrętu bydła IBR/IPV gE metodą ELISA 25,00 75.00 8
 badanie w kierunku choroby niebieskiego języka (przeciwciała) metodą ELISA 30,00 75.00 8